Följ efter fågeln

På hotellet händer det en massa konstigheter.

Är det någon gäst som skapar kaos?

Mea försöker lösa mysteriet.

Nu kan du följa med Mea i hotellet i vårt spel, som handlar om boken Följ efter fågeln.

Såhär spelar du:

Logga in som Spelare Seppo

Skriv in koden och spela!

Kod 452FB4