Om Edu

Edu Bokpil erbjuder gratis extramaterial och förslag till uppgifter för Bokpils pedagogiskt lättlästa böcker.

Material innehåller diskussionsfrågor och uppgifter.

I Kapitel finns kapitel och uppgifter.

Spel länkar till pedagogiska spel.

Framtid innehåller arbetsmaterial om framtiden.

I Brokiga beskrivs mångkulturella projekten och böckerna Brokiga boken för alla som byter land eller lär sig svenska. Brokiga språket handlar om språkinlärning och språkutveckling.

Allt material på den här nätsidan är gratis och rättigheterna ägs av Bokpil.

Kommersiell användning av materialet, böcker eller delar av böckerna är inte tillåten.

Information: Bokpil

Böcker: Villa Bokpil

Projektet stöds av Svenska Kulturfonden