Material

Här finns material och förslag till uppgifter för Bokpils lättlästa böcker.

Materialet i PDF-format består av tre delar:

  • Information om boken, diskussion och uppgifter
  • Läsförståelse
  • Förklara ord

Språknivå 1 är lättast, nivå 2 är lättare och nivå 3 är lätt.