Framtid

Framtiden angår oss alla. Vi vill alla leva i en värld, där vi mår bra och trivs.

Hur borde världen se ut? Hur kan vi bidra till att skapa en bättre framtid?

Vad betyder en hållbar framtid?

Ingen har facit i handen för den tid som kommer.

En sak är dock säker: Det är vi som formar vår framtid – redan nu.

Arbetsmaterial om framtiden