Materijal

Ovde ćete naći materijal i predloge zadataka u vezi sa našim knjigama lakim za čitanje.

Materijal je u PDF-formatu i sastoji se iz tri dela:

  • Informacije o knjizi, diskucija i zadaci
  • Razumevanje pročitanog
  • Objasni reči

Jezični nivo 1 je najlakši za čitanje, nivo 2 je lakši, nivo 3 je lak.