Добре дошли!

Предлагаме материали и глави за лесни за четене книги на Букпил.

Информация за лесно четене с педагогическа цел можете да намерите на сайта на Букпил.

  • Материалите съдържат информация и задачи към книгите.
  • Главите съдържат по една глава от книгите и задачи.

Книги

  • Книгите на български са представени във Вила Букпил
  • Прочетете безплатно е-книги на лесен език на български, английски и шведски на Ellibs

Книги на английски

Видеоканали

  • Гледайте на английски език видеоканал за Лесен език Bokpil Easy to Read
  • Гледайте на английски език видеоканал за многоезичие Bokpil Multilingual

Материалите на сайта са безплатни. Не се разрешава употреба с търговска цел на материали, книги или части от тях.

Букпил си запазва всички авторски права.