За Еду Букпил

Еду Букпил предлага материали и предложения за задачи към лесни за четене книги на издателство Букпил.

Материалите съдържат информация и задачи към книгите.

Главите съдържат по една глава от книгите и задачи.

Материалите на сайта са безплатни. Букпил си запазва всички авторски права.
Не се разрешава употреба с търговска цел на материали, книги или части от тях.

Информация: Букпил
Книги: Вила Букпил

bokpilpost // att / pm.me